ตรวจสอบกรณีพบเชือกทุ่นแนวเขตทับอยู่บนแนวปะการัง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 24 ก.พ. 2567
  • 269

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบเชือกทุ่นแนวเขตทับอยู่บนแนวปะการัง ทำให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง บริเวณอ่าวหลา (อ่าวปะตก) เกาะราชาใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า แนวปะการังได้รับความเสียหายจากเชือกทุ่นผูกจอดเรือตามที่ได้รับแจ้ง เนื่องมาจากในเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว (High Season) มีเรือและนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวทางทะเลเป็นจำนวนมาก จำนวนทุ่นผูกจอดเรืออาจไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในการผูกจอดเรือ จึงทำให้เรือบางลำใช้ทุ่นแนวเขตในการผูกจอดเรือแทน เป็นผลให้เชือกทุ่นแนวเขตไปทับแนวปะการังจนเกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการขยับฐานทุ่นออกจากแนวปะการัง ตัดเชือกที่ผูกติดกับฐานทุ่นออก เพื่อมิให้ทับหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังในช่วงน้ำลงต่ำสุด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง