ติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร-หาดบ่อดาน จ.พังงา
  • 25 ก.พ. 2567
  • 249

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร-หาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และหาดเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ดังนี้ 
(1) ศูนย์ฯ หาดท่าไทร-บ่อดาน เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14(ตะกั่วทุ่ง พังงา) รับมอบเวรและปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง , ดำเนินการสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล(เดินเต่า) บริเวณหาดท่าไทรและหาดบ่อดาน ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล , ตรวจตราดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่า ,ดูแลความเรียบร้อยบริเวณคอกเต่าและพื้นที่ศูนย์ฯ , ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากและข้อมูลเต่ามะเฟืองแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม วันนี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม จำนวน 68 คน (2) ศูนย์ฯ หาดเกาะคอเขา เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่าพังงา) ปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง ดูแลความเรียบร้อยบริเวณคอกเต่าและพื้นที่ศูนย์ฯ ร่วมกับชุมชนสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดเกาะคอเขา ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากและข้อมูลเต่ามะเฟืองแก่ผู้เยี่ยมชม วันนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม 5 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง