สำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.กระบี่
  • 25 ก.พ. 2567
  • 228

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ออกปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ จ.กระบี่ โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) โดยใช้เครื่องบินปีกตรึง 2 ที่นั่ง สำรวจแบบ Line transect ร่วมกับนักบินอาสาสมัคร นาย Eduardo Angelo Loigorri และวิธีการสำรวจทางเรือร่วมกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV-drone) ณ บริเวณอ่าวน้ำเมา อ่าวนาง เกาะปู เกาะศรีบอยา เกาะลันตา และหมู่เกาะใกล้เคียง จ.กระบี่ ผลการสำรวจโดยประมาณในเบื้องต้นพบพะยูน 31 ตัว (พะยูนคู่แม่-ลูก จำนวน 2 คู่) และเต่าทะเล 26 ตัว ผลการตรวจสุขภาพประเมินสุขภาพจากการสังเกตด้วยสายตา พบว่าพะยูนแสดงพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหารบนแนวหญ้าทะเล นอกจากนี้ยังพบพะยูนคู่แม่-ลูก ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์เพศของตัวสัตว์ รวมถึงเต่าทะเล สุขภาพโดยรวมไม่พบพฤติกรรมที่แสดงความผิดปกติ ส่วนข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำรวจครั้งนี้ จะใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง