พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 26 ก.พ. 2567
  • 240

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก รายงานการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณนอกชายฝั่งทะเลศรีราชา จ.ชลบุรี ห่างฝั่ง 4 กม. อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มไลน์ RT Bangsaen โดยสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สถานี ST6 ซึ่งไม่พบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ฯ (ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร) และพบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณหาดวอนนภาไปจนถึงแหลมแท่น จ.ชลบุรี โดยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล นอกจากนั้น สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รายงานพบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวบริเวณสะพานราชนาวี(แหลมแท่น) จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสาเหตุจากการสะพรั่งของไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans ซึ่งแพลงก์ตอนชนิดนี้ไม่สร้างสารชีวพิษ และมักพบว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง