ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 26 ก.พ. 2567
  • 266

วันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งกรณีร้องเรียนคุณภาพน้ำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้ประสานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต) รวมทั้งลงพื้นที่ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามสถานการณ์ในเบื้องต้น ผลดังนี้ หาดบางเทา จ.ภูเก็ต พบน้ำมีสภาพใส อย่างไรก็ตาม พบตะไคร่น้ำขึ้นหนาแน่นตามท้องน้ำและแขวนลอยในบางบริเวณ โดยเมื่อพ้นจากบริเวณดังกล่าวไป ก่อนไหลลงทะเล พบน้ำมีสภาพใส สำหรับในพื้นทีหาดกมลา ได้รับแจ้งดำเนินการเปิดปากคลองแล้ว โดยพบสภาพน้ำใสก่อนลงทะเลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 (ช่วงบ่าย) ทั้งนี้ จากประเด็นเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ทาง ทสจ.ภก ร่วมกับจังหวัดในการผลักดันท้องถิ่นให้ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยการสนับสุนนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง