ติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง พื้นที่ จ.พังงา
  • 27 ก.พ. 2567
  • 298

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร-หาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และหาดเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ดังนี้ 
(1) ศูนย์ฯ หาดท่าไทร-บ่อดาน เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรับเวรและ ปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง , ดำเนินการสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล(เดินเต่า) บริเวณหาดท่าไทรและหาดบ่อดาน ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล , ตรวจตราดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่า ,ดูแลความเรียบร้อยบริเวณคอกเต่าและพื้นที่ศูนย์ฯ , ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากและข้อมูลเต่ามะเฟืองแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม วันนี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม จำนวน 64 คน (2) ศูนย์ฯ หาดเกาะคอเขา เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11(ลำแก่น พังงา) ปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง ดูแลความเรียบร้อยบริเวณคอกเต่าและพื้นที่ศูนย์ฯ ร่วมกับชุมชนสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดเกาะคอเขา ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง