พบเต่าทะเลขึ้นวางไข่ พื้นที่หาดท้ายเหมือง จ.พังงา
  • 28 ก.พ. 2567
  • 246

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดท้ายเหมือง หมู่ที่ 3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ภายหลังจากได้รับแจ้งจากนายอโณทัย  เจยาคม ว่าพบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดดังกล่าว จากการตรวจสอบตำแหน่งพิกัด 417958 E 925078 N พบร่องรอยเต่าทะเลบริเวณชายหาด ทำการตรวจวัดความกว้างพายคู่หน้าได้ 120 ซม. ความกว้างอก 43 ซม. ทำการขุดหาไข่และพบไข่ที่ระดับความลึก 45 ซม.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ 4.34 ซม. จากสภาพสีขาวขุ่นของไข่เต่าและสภาพร่องรอยที่ถูกใบสนหล่นทับ หนา คาดว่าแม่เต่าขึ้นมาวางไข่นานกว่า 3 วัน ประกอบกับตำแหน่งวางไข่อยู่พ้นแนวระดับน้ำทะเลสูงสุด จึงทำการกลบหลุม พร้อมทั้งจัดทำคอกชั่วคราว เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์เลื้อยคลาน พร้อมประสานแจ้งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนทราบ และ สทช.6 จะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามการฟักไข่จนกว่าลูกเต่าได้ฟักและลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่สามารถระบุชนิดของเต่าทะเลได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง