พบวัตถุสีดำลักษณะคล้ายขี้เลื่อย พื้นที่ชายหาด จ.สงขลา
  • 29 ก.พ. 2567
  • 237

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากผู้พบเห็น พบวัตถุสีดำ บริเวณหาดบ่ออิฐ ม.8 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น พบวัตถุสีดำลักษณะคล้ายขี้เลื่อย ระยะทางประมาณ 300 เมตร ซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มา ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น มีค่าดังนี้ อุณหภูมิ 31.0 °C  ความเค็ม 29.4 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง 7.31 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.68 mg/l คุณภาพน้ำเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบสัตว์น้ำตายบริเวณดังกล่าวแต่อาจส่งผลให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดไม่สวยงาม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง