จัดเก็บและคัดแยกขยะทะเล พื้นที่ จ.พังงา
  • 29 ก.พ. 2567
  • 251

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ดำเนินการจัดเก็บ คัดแยกขยะ และบันทึกข้อมูลขยะ เพื่อรวบรวมข้อมูลลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มเป้าหมายตามหลักวิชาการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการตามตัวชี้วัด ที่ 1 : ขยะทะเลได้รับการจัดการ โดยสามารถจัดเก็บรวบรวมขยะได้ น้ำหนักรวม 314.70 กก.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง