สำรวจแมงกะพรุนพิษ พื้นที่หาดบางแสน จ.ชลบุรี
  • 1 มี.ค. 2567
  • 226

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจแมงกะพรุนพิษบริเวณหาดบางแสน จ.ชลบุรี ด้วยอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น ผลการสำรวจพบแมงกะพรุน 2 ชนิด ได้แก่ แมงกะพรุนชนิด Versuriga anadyomene จำนวน 2 ตัว และแมงกะพรุนลายจุดชนิด Phyllorhiza punctata จำนวน 1 ตัว นอกจากนั้น ได้มอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องแมงกะพรุนพิษ และขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบน้ำส้มสายชูให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และชาวประมงบริเวณหาดบางแสน และหาดวอนนภา ทั้งนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากถูกพิษของแมงกะพรุนให้ใช้น้ำส้มสายชูราดอย่างน้อย 30 วินาที ห้ามราดด้วยน้ำจืดและขัดถู หากหมดสติไม่รู้สึกตัวให้ปั๊มหัวใจ ฉุกเฉินโทร 1669 และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง