พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.สงขลา
  • 2 มี.ค. 2567
  • 184

วันที่ 1 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนาย ยุทธนา จิตต์โต๊ะหลำ พบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตบริเวณชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 40 ซม. กว้าง 38 ซม. น้ำหนัก 6 กก.พบว่าความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี ร่างกายอ่อนแรงเล็กน้อย จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง