เต่าทะเลฟักไข่ พื้นที่ จ.พังงา
  • 2 มี.ค. 2567
  • 198

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) และศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ร่วมกันเฝ้าติดตามการฟักไข่เต่ามะเฟือง รังที่ 2 หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา หลังตรวจพบทรายปากหลุมมีการยุบตัว กระทั่งเวลา 19.36 น. ลูกเต่าได้เริ่มโผล่ขึ้นจากหลุมและเวลา 21.20 น. ลูกเต่าชุดแรกได้ทยอยขึ้นปากหลุมและคลานออกจากปากหลุม เจ้าหน้าที่จึงเก็บลูกเต่าใส่ภาชนะฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้จำนวน 37 ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่าในหลุมอีกจำนวน 5 ตัว รวมลูกเต่าทั้งหมด 42 ตัว และจากการตรวจสอบพบว่ามีลูกเต่า 10 ตัว หน้าท้องยังไม่ปิดสนิทจึงแยกอนุบาลไว้ปล่อยในภายหลัง ลูกเต่า 27 ตัว ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน(ศวอบ.) นำไปอนุบาลตามหลักวิชาการ และอีก 5 ตัว ปล่อยลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ จากการตรวจสอบไข่ทั้งหมดพบว่าไข่ตายโคม 21 ฟอง ไข่หยุดพัฒนา 1 ฟอง ไข่ไม่พัฒนา 4 ฟอง สรุปมีอัตราการฟัก 94 %  อัตราการรอดตาย 65.63 % สำหรับไข่เต่ามะเฟืองรังนี้ แม่เต่าขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 จำนวนไข่ 68 ฟอง ย้ายหลุมฟัก รวมระยะการฟัก 55 วัน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง