ตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม
  • 5 มี.ค. 2567
  • 271

วันที่ 4 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองฯ/บก.ปทส./อบต.ลาดใหญ่/สน.ที่ดินสส. รังวัดสอบทานแนวเขตแปลง นสล. ที่ 1367/2506 ตามที่ได้รับการประสานงานจากอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ว่าพบการบุกรุกที่ดินทำประโยชน์ในแปลง นสล. ที่ 1367/2506 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ผลการตรวจสอบ : 1) ที่ดินแปลงดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 2)หากผลการรังวัดสอบทานแนวเขตปรากฎว่า การบุกรุกทำประโยชน์อยู่ในเขตที่ดินแปลง นสล.ที่ 1367/2506 คณะเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง