จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้าง พื้นที่ จ.สตูล
  • 6 มี.ค. 2567
  • 179

วันที่ 5 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) เก็บขยะภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชายหาดอ่าวนุ่น ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และชาวบ้านในพื้นที่ รวมจำนวน 25 คน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ และปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ช่วยฟื้นฟูชายหาดให้สะอาด ระยะทาง ความยาวหาด 800 เมตร กว้าง 40 เมตร ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 440 กิโลกรัม พร้อมทั้งจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงก๊อบแก๊บ ถ้วย/จาน (พลาสติก)  ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) เศษโฟม และขวดพลาสติกอื่นๆ ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง