ติดตามงานฟื้นฟูปะการัง พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 6 มี.ค. 2567
  • 181

วันที่ 5 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี)  ติดตามงานฟื้นฟูปะการัง ที่ดำเนินการปลูกเมื่อปีงบประมาณ 2560-2563 ในพื้นที่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ พบน้ำทะเลลึก 3-6 เมตร อุณหภูมิน้ำทะเล 29 องศาเซลเซียส จากการสำรวจแปลงฟื้นฟูโครงสร้างเหล็กเป็นปะการังเขากวางพบร้อยละการปกคลุมพื้นที่ของปะการังประมาณ 5-100 และแปลงอิฐบล็อก ปะการังที่ปลูกได้แก่ ปะการังโขด ปะการังโขดผิวยู่ยี่ และปะการังลายดอกไม้ พบร้อยละการปกคลุมพื้นที่ของปะการังประมาณ 0-80 ทั้งนี้พบว่าช่วงมรสุมที่มีคลื่นลมทำให้อิฐบล็อกและโครงสร้างเหล็กมีการพลิกคว่ำ ทรายกลบและกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณแปลงปลูก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง