พบเต่าทะเลวางไข่ พื้นที่ จ.พังงา
  • 7 มี.ค. 2567
  • 174

วันที่ 6 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  ว่ามีราษฎรพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดท้ายเหมือง จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวรประจำศูนย์ฯหาดท่าไทร-บ่อดาน เข้าตรวจสอบพบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณชายหาด ตรวจวัดความกว้างพายคู่หน้าได้ 120 ซม. ความกว้างอก 47 ซม. ทำการขุดหาไข่และพบไข่ที่ระดับความลึก 47 ซม.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ 4.44 ซม.  ตำแหน่งวางไข่พิกัด 417438 E  927230 N  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่พ้นแนวระดับน้ำทะเลสูงสุด จึงทำการกลบหลุม และจัดทำคอกไม้ไผ่ป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์เลื้อยคลาน พร้อมประสานแจ้งข้อมูลให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนทราบ จากนี้ สทช.6 จะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามการฟักไข่จนกว่าลูกเต่าได้ฟักและลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป ในชั้นนี้ยังไม่สามารถระบุชนิดของเต่าทะเลได้ 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง