ติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง พื้นที่ จ.พังงา
  • 8 มี.ค. 2567
  • 177

วันที่ 7 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร-หาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และหาดเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ดังนี้ 
(1) ศูนย์ฯ หาดท่าไทร-บ่อดาน เจ้าหน้าที่ ศบปล.พังงา รับมอบเวรและปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง , ดำเนินการสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล(เดินเต่า) บริเวณหาดท่าไทรและหาดบ่อดาน ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล , ตรวจตราดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่าและพื้นที่ศูนย์ฯ , ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากและข้อมูลเต่ามะเฟืองแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม วันนี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม จำนวน 27 คน (2) ศูนย์ฯ หาดเกาะคอเขา เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11(ลำแก่น พังงา) ปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง ,ดูแลความเรียบร้อยบริเวณคอกเต่าและพื้นที่ศูนย์ฯ ,สำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดเกาะคอเขา ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล (3) นายสุริยะ  สอนเสริม ผอ.สสค.ตรวจติดตามดูแลความเรียบร้อยศูนย์ฯท่าไทร-บ่อดาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง