ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ทะเลปัตตานี
  • 9 มี.ค. 2567
  • 270

วันที่ 8 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ในพื้นที่ทางทะเลอ่าวปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ทำการตรวจยึดอวนรุน จำนวน 1 ชุด คันรุนทำด้วยไม้ไผ่ 2 อัน ยาว 9 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร อวนยาว 9.10 เมตร ปากกว้าง 5 เมตร และสัตว์น้ำรวมชนิด จำนวน 2 กิโลกรัม สภาพเน่าเสีย ทำการฝังกลบลงดิน ฐานความผิดลักลอบใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งมีความผิดตาม มาตรา 67(4) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 169 และอาศัยอำนาจตามมาตรา 103 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) นำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ตาม ปจว.ข้อ 4 คดีอาญาที่ -/67 บัญชีลำดับของกลางที่ 99/67 และรับเป็นเลขแจ้งความที่ 414/67 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง