เต่าทะเลฟักไข่ พื้นที่ จ.พังงา
  • 10 มี.ค. 2567
  • 216

วันที่ 7-8 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนีกงาน ทช.ที่6 (พังงา) และศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ร่วมเฝ้าติดตามการฟักไข่เต่ามะเฟือง รังที่ 3 หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา หลังตรวจพบทรายปากหลุมมีการยุบตัว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 06.20 น และเวลา 21.41 น. ลูกเต่าชุดแรกจำนวน 6 ตัว ได้ขึ้นจากหลุมและนำปล่อยลงทะเล วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 น. ลูกเต่าชุดที่ 2 ได้เริ่มขึ้นจากหลุมจนกระทั่งเวลา 22.35 น.  เจ้าหน้าที่จึงเก็บลูกเต่าใส่ภาชนะฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้นับได้ 17 ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่าในหลุมอีกจำนวน 6 ตัว รวมลูกเต่า 23 ตัว นำปล่อยลงทะเลตามธรรมชาติ รวมลูกเต่ารังนี้จำนวน 29 ตัว ตรวตสอบไข่ทั้งหมดพบว่าไข่ไม่ได้รับการผสม 28 ฟอง ไข่ไม่พัฒนา 7 ฟอง ลูกเต่าตายในหลุม 2 ตัว สรุปอัตราการฟัก 57.57 %  อัตราการรอดตาย 76.31%  สำหรับไข่เต่ามะเฟืองรังนี้ แม่เต่าขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 จำนวนไข่ 66 ฟอง ย้ายหลุมฟัก รวมระยะการฟัก 55-56 วัน 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง