ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม
  • 12 มี.ค. 2567
  • 175

วันที่ 11 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับ ศรชล.จว.สส. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.คลองโคน ต.บางจะเกร็ง ต.แหลมใหญ่ และต.บางแก้ว ตามกรณีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทาง Facebook พบการลักลอบใช้เครื่องมือลอบพับ หรือ ไอ้โง่ บริเวณคลองโคน ไปจนถึงคลอง แพรกทะเล จ.สมุทรสงคราม พบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จึงทำการยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าออกของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 35 ชุด พิกัด N 13.23.33 E 100.03.09 ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลาง ส่งที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม ตาม ปจว.ข้อ 11/67 เวลา 16.51 น. ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง