สำรวจการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.ตรัง
  • 12 มี.ค. 2567
  • 291

วันที่ 5-11 มีนาคม พ.ศ. 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ จ.ตรัง โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) โดยใช้เครื่องบินปีกตรึง 2 ที่นั่ง สำรวจแบบ Line transect และ Hot spot ร่วมกับนักบินอาสาสมัคร นาย Eduardo Angelo Loigorri และวิธีการสำรวจทางเรือ ณ บริเวณเกาะลิบง เกาะมุกด์ และบริเวณแนวหญ้าทะเลใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ จ.ตรัง ผลการสำรวจโดยประมาณในเบื้องต้นพบพะยูน 36 ตัว (พะยูนคู่แม่-ลูก จำนวน 1 คู่) โลมาหลังโหนก 6 ตัว (โลมาคู่แม่-ลูก 2 คู่) และเต่าทะเล 38 ตัว ผลการตรวจสุขภาพประเมินสุขภาพจากการสังเกตด้วยสายตา พบว่าพะยูนแสดงพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหารบนแนวหญ้าทะเล นอกจากนี้ยังพบพะยูนคู่แม่-ลูก ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์เพศของตัวสัตว์ โดยโลมาหลังโหนกพบว่าสุขภาพโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยที่เกิดจากการถูกเครื่องมือประมงหรือขยะทะเลพันรัด รวมถึงเต่าทะเล สุขภาพโดยรวมไม่พบพฤติกรรมที่แสดงความผิดปกติ ส่วนข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำรวจครั้งนี้ จะใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณพื้นที่จังหวัดตรังต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง