ตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลน จ.ตรัง
  • 13 มี.ค. 2567
  • 186

วันที่ 12 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตามแผนบูรณาการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนฯ จ.ตรัง  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าชายเลน สทช.7  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.2 (วังวิเศษ-สิเกา)  เจ้าหน้าที่อำเภอสิเกา  และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา  จ.ตรัง ร่วมกันตรวจสอบ/ตรวจยึดพื้นที่ ตามหนังสือร้องเรียนแจ้งการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน มีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน  จำนวน  6-3-17.75  ไร่  เหตุเกิดบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง มอบเรื่องราวให้  นายภาณุวรรณ  รามศรี  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (สิเกา ตรัง) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.สิเกา เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง