พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.สงขลา
  • 14 มี.ค. 2567
  • 161

วันที่ 13 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจาก นายไพโรจน์ สั้นดำ ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา พบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 35 ซม. กว้าง 33 ซม. น้ำหนัก 4 กก. ภายนอกพบบาดแผลเก่าบริเวณโคนใบพายด้านขวาหน้า ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี(BCS 3/5) ตอบสนองได้ดี จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง