ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 15 มี.ค. 2567
  • 183

วันที่ 14 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ชายหาด ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดสะกอม (T6B153)  เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง หลังการติดตั้งรั้วดักทราย (sand fence) ความยาวตามชายฝั่ง 269 เมตร รูปแบบก้างปลา (ดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2565) ทำการสำรวจรังวัดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (Beach Profile) ด้วยระบบ RTK GNSS Network มีแนวสำรวจทั้งหมด 14 แนว ซึ่งเป็นการสำรวจหลังฤดูมรสุม ผลการสำรวจพบว่ารั้วดักทรายได้รับความเสียหายจากเพรียงทะเลและคลื่นมรสุม ทั้งบริเวณด้านทิศเหนือและทิศใต้ของแนวรั้ว ซึ่งรั้วที่ยังมีประสิทธิภาพในการดักทรายมีความยาวประมาณ 154 เมตร อยู่ในช่วงกึ่งกลางของแนวรั้ว โดยมีตะกอนทรายสะสมตัวอยู่ที่ระดับ +1.05 เมตร เพิ่มขึ้น 0.10 เมตร จากการสำรวจเมื่อเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลไว้ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง