ติดตามผลการฟื้นฟูปะการัง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 15 มี.ค. 2567
  • 261

วันที่ 12 -14 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ติดตามผลการฟื้นฟูปะการัง ที่ปลูกในปี 2560-2564 บริเวณหาดทรายรี หาดทรายนวล อ่าวลึก และอ่าวโฉลกบ้านเก่า พื้นที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี พบน้ำทะเลลึก 7-10 เมตร อุณหภูมิน้ำทะเล 28-29 องศาเซลเซียส จากการสำรวจแปลงฟื้นฟูโครงสร้างเหล็กซึ่งเป็นปะการังเขากวาง พบร้อยละการปกคลุมพื้นที่ของปะการัง 5-100 ส่วนแปลงฐานซีเมนต์บล็อกซึ่งเป็นปะการังโขด พบอัตราการรอดของปะการัง ประมาณร้อยละ 5-40 และแปลงฐานซีเมนต์บล็อกที่เป็นปะการังเขากวาง พบร้อยละการปกคลุมพื้นที่ของปะการัง ประมาณ 0-100 ทั้งนี้พบว่าคลื่นลมทำให้โครงสร้างเหล็กพลิกคว่ำ มีการทรุดตัว และทำให้ปะการังตกหล่นบนพื้นทราย และแปลงฐานซีเมนต์บล็อก พบมีตะกอนทรายทับและมีสาหร่ายเกาะบนฐานทำให้ปะการังที่ปลูกเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร และยังพบโรคปะการังในแปลงฟื้นฟูอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง