ติดตามสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 16 มี.ค. 2567
  • 201

วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง โดยวิธี Line-Intercept Transect และ Profile บริเวณอ่าวจุนเจือ หาดทรายรี พื้นที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าน้ำทะเลลึก 3-6 เมตร อุณหภูมิน้ำ 28-29 องศาเซลเซียส ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea sp.) ตัวอ่อนปะการังที่พบ ได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea sp.) ปลาที่พบในแนวปะการัง ชนิดเด่นได้แก่ ปลากล้วยหางเหลือง (Caesio cuning) ปลาอมไข่ลายหางจุด (Apogon cookii) ปลาทรายขาวเกล็ดเงิน (Scolopsis margaritifer) โรคและอาการที่พบในปะการัง ได้แก่ การชอนไชของเพรียง หอยเจาะปะการัง จุดสีชมพู โรคปะการังสีเหลือง สัตว์ในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) ทากเปลือยโจรันนา (Jorunna funebris) พบขยะตกค้างในแนวปะการังส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากกิจกรรมทางการประมง เช่น เศษอวน เชือก และขวดแก้ว และได้ทำการเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง