สำรวจฟองน้ำแก้วไวน์ พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 16 มี.ค. 2567
  • 165

วันที่ 15 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ เครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำ ลงพื้นที่สำรวจ ฟองน้ำแก้วไวน์ หรือ แก้วไวน์ของเทพเนปจูน (Neptune’s cup sponge) ในพื้นที่ เกาะสาก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งหลังจากมีการรายงานการพบสิ่งมีชีวิตโบราณขนาดใหญ่ฟองน้ำแก้วไวน์ที่คาดว่าสูญพันธุ์แล้ว โดยผลจากการสำรวจ พบฟองน้ำแก้วไวน์ กระจายตัว ครอบคลุมพื้นที่ 190,000 ตารางเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสาก จังหวัดชลบุรี พบจำนวน ทั้งสิ้น 54 ต้น มีขนาดความยาวเฉลี่ย 50 เซนติเมตร สามารถพบได้ในช่วงความลึกของน้ำ 9-12 เมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทิ้งสมอจอดเรือ ของเรือบริการนำเที่ยว (สปีดโบ๊ท) เรือประมงขนาดเล็ก อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อฟองน้ำแก้วไวน์ได้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบดังกล่าว สทช.2 ได้ลงพื้นที่ เพื่อหามาตราการคุ้มครอง ป้องกัน ประชาสัมพันธ์เรือประกอบการท่องเที่ยว และเรือประมงขนาดเล็ก ขอความร่วมมืองดการทิ้งสมองในบริเวณดังกล่าวและเร่งจัดหาทุ่นแนวเขต ทุ่นผูกเรือ และ วิธีการ แนวทาง มาตราการ การอนุรักษ์ กับทุกภาคส่วน ในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง