พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 17 มี.ค. 2567
  • 176

วันที่ 16 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก รายงานการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น พบว่าน้ำมีสีเขียวอ่อน ไม่มีกลิ่นเหม็น โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป มีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.97 อุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 28.2 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 4.85 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยสาเหตุจากการสะพรั่งของไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans ซึ่งแพลงก์ตอนชนิดนี้ไม่สร้างสารชีวพิษ และมักพบว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในหลายพื้นที่ โดยศูนย์วิจัยฯ จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง