พบแม่หอบอ่อน พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 17 มี.ค. 2567
  • 182

วันที่ 16 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับรายงานปรากฏการณ์แม่หอบอ่อนหรือกั้งหางแดงลอยจำนวนมาก บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม RT Bangsaen โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2567 นั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ทราบว่าพบแม่หอบอ่อน สกุล Arenallianassa ลอยจำนวนมาก บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี และท่าเรือเกาะลอยในช่วงเช้า ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ได้แก่  สวนสาธารณะบางพระ บางพระ(Little Town ) และท่าเรือเกาะลอย ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สภาพน้ำเป็นปกติ ไม่มีกลิ่นเหม็น โดยบริเวณท่าเรือเกาะลอยพบแม่หอบอ่อนลอยจำนวนเล็กน้อย โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป มีค่าความเป็นกรดและด่าง 7.86-7.95 อุณหภูมิ 30.4-32.0 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32.0-32.5 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 5.24-5.48 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 3 5 และ 6 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การอุตสาหกรรมและท่าเรือ และเขตชุมชน ทั้งนี้ ปรากฎการณ์แม่หอบอ่อนลอยจำนวนมาก อาจเกิดจากการขึ้นมาผสมพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยฯ จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง