พบเต่าทะเลขึ้นวางไข่ พื้นที่ จ.พังงา
  • 18 มี.ค. 2567
  • 174

วันที่ 17 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจากนายไกรสุ  พรหมแก้ว  ว่าพบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นวางไข่ บริเวณหาดท้ายเหมือง หมู่ที่ 3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ ศวอบ. และร่วมกับผู้ใหญ่บ้านท้องที่และราษฎรผู้แจ้ง ทำการตรวจสอบ วัดความกว้างพายคู่หน้าได้ 100 ซม. ความกว้างอก 40 ซม. ทำการขุดหาไข่และพบไข่ที่ระดับความลึก 50 ซม.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ 4.19 ซม.  ตำแหน่งวางไข่พิกัด 417396 E  927414 N  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่พ้นแนวระดับน้ำทะเลสูงสุด จึงทำการกลบหลุม จัดทำคอกป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์เลื้อยคลาน และขอความร่วมมือผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบและช่วยกันเฝ้าติดตามดูแลการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่ จากนี้ สทช.6 จะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามการฟักไข่จนกว่าลูกเต่าฟักและลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย ในชั้นนี้ยังไม่สามารถระบุชนิดของเต่าทะเลได้ 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง