ประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 19 มี.ค. 2567
  • 248

วันที่ 18 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ชายหาดเฝ้าระวังและป้องกันภัยแมงกะพรุนพิษ ในทะเลบริเวณพื้นที่หน้าชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น และตักด้วยสวิง พร้อมเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบค่าความเค็มของน้ำทะเล 34.00 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทะเล (pH) 7.89 ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) 5.71 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการสำรวจพบแมงกะพรุนที่มีพิษ จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ วงศ์ Pelagiidae แมงกะพรุนไฟ สกุล Chrysaora (Chrysaora chinensis) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สัมผัสโดนแมงกะพรุนไฟ บริเวณที่สัมผัสจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน ห้ามถูหรือสัมผัสบริเวณแผลด้วยมือเปล่าเพราะยังอาจมีเข็มพิษติดค้างอยู่ ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณสัมผัสโดนแมงกะพรุน 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง