พบซากโลมาเกยตื้น พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 20 มี.ค. 2567
  • 165

วันที่ 18 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) เรื่องพบซากโลมาเกยตื้น บริเวณคลองพิทยาลงกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตรวจสอบพบเป็นโลมาอิรวดี (Irrawaddy Dolphin : Orcaella brevirostris) เพศเมีย โตเต็มวัย ความยาว 250 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 170 กิโลกรัมสภาพซากเน่ามาก ทำการชันสูตรพบว่าผิวหนังหลุดลอกทั่วทั้งลำตัว ครีบข้างลำตัวทั้งสองข้างขาดหาย ชั้นไขมันใต้ผิวหนังบาง หนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร จากการวัดชั้นไขมันบริเวณข้างลำตัวใต้ฐานครีบ ไม่พบอาหาร ไม่พบขยะหรือสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินอาหาร อวัยวะภายใน ปอด หัวใจ ตับ ไต และม้ามเน่ามาก ไม่สามารถตรวจสอบรอยโรคได้ สรุปสาเหตุการตาย ไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากสภาพซากเน่ามาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง