ตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ จ.พังงา
  • 20 มี.ค. 2567
  • 173

วันที่ 18 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา กำนันตำบลพรุใน ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ได้ร่วมกันตรวจสอบกรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน บ้านโล๊ะปาเหรด ม.7 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา จึงได้ร่วมกันตรวจสอบได้พบว่าในพื้นที่มีร่องรอยการปรับไถดันดินโดยใช้เครื่องจักรกล รถแม็คโครชนิดตีนตะขาบด้วยกัน จำนวน 2 แปลง  และมีชายไทย 2 คน นำเอกสารสิทธิ์ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส. 3 ก.) มาแสดง  จึงได้ตรวจสอบในพื้นที่และตรวจสอบตามเอกสารที่ชายดังกล่าว  นำมาแสดงเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการเกินจากเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส. 3 ก.) จำนวน 1 แปลง  แต่เพื่อความรอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เห็นควรแจ้งและขอเจ้าพนักงานที่ดินมาร่วมตรวจสอบเพื่อความถูกต้องชัดเจนต่อไป  จึงขอรายงานเบื้องต้นและความคืบหน้าประการใด จักรายงานให้ทราบ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง