ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 21 มี.ค. 2567
  • 179

วันที่ 20 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทสจ.จ.ชุมพร เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอปะทิว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดอำเภอปะทิว กำนันตำบลบางสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางสน ร่วมกันตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ของนายสุพงษ์ แพรสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมีนายธนศักดิ์ อ่าวเจริญ ผู้จัดการฟาร์มเป็นผู้นำตรวจสอบ ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้
   1. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร ได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ที่ระบายออกนอกฟาร์มเพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไป
   2. ลำรางที่ใช้บำบัดน้ำเสียยังมิได้มีการยื่นรังวัดสอบเขตว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือไม่ จึงมอบหมายให้เทศบาลตำบลบางสนเป็นผู้ดำเนินตรวจสอบขอบเขตลำรางสาธารณะ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง