ติดตามผลการทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ จ.ตราด
  • 21 มี.ค. 2567
  • 202

วันที่ 20 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ลงพื้นติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน (ทวงคืน) ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด) และติดตามพื้นที่ที่ได้ดำเนินคดีบุกรุกป่าชายเลน ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 1. คดีอาญาที่ 307/2559 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2559 ในท้องที่ หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เนื้อที่ 27.57 ไร่ ผลคดีอัยการสั่งไม่ฟ้อง 2. คดีอาญาที่ 225/2560 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2560 ในท้องที่ หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เนื้อที่ 13.56 ไร่   ผลคดีอัยการสั่งไม่ฟ้อง 3. คดีอาญาที่ 308/2559 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2559 ในท้องที่ หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เนื้อที่ 11 ไร่ โดยพื้นที่ได้มีการรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน และได้ทำการปลูกฟื้นฟูแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง