สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 21 มี.ค. 2567
  • 190

วันที่ 18-20 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง โดยวิธี Line-Intercept Transect บริเวณแหลมคอกวาง จ.ชุมพร พบว่าน้ำทะเลลึก 4-5 เมตร อุณหภูมิน้ำ 29-31 องศาเซลเซียส ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังจาน (Turbinaria spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ตัวอ่อนปะการังที่พบ ได้แก่ ปะการังจาน (Turbinaria spp.) ปลาที่พบในแนวปะการัง ชนิดเด่นได้แก่ ปลาบู่ลูกดอกฟิลิปปินส์ (Parioglossus philppinus) ปลาอมไข่ลายเส้นทแยง (Taeniamia fucata) และปลาสลิดหินเกล็ดวาว (Neopomacentrus anabatoides) สัตว์ในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ทากเปลือยโจรันนา (Jorunna funebris) พบขยะตกค้างในแนวปะการังส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากกิจกรรมทางการประมง เช่น เศษอวน เชือก และดำเนินการจัดวางแผ่นกระเบื้องดินเผา เพื่อติดตามการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง บริเวณเกาะไข่ รวมทั้งติดตั้ง Data logger บริเวณเกาะไข่ และแหลมคอกวาง จ.ชุมพร เพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลในการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง