สำรวจแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 21 มี.ค. 2567
  • 202

วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนพิษหาดท่องเที่ยว บริเวณอ่าวหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  และบริเวณอ่าวทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยใช้เครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น พบตัวอย่างแมงกะพรุนในกลุ่ม Scyphozoa  1 ชนิด ได้แก่ แมงกะพรุนไฟ (Chrysaora spp.) บริเวณอ่าวหัวหิน จำนวน 4 ตัว ซึ่งได้ประสานกับเครือข่ายแมงกะพรุนพิษและชาวประมงในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังและเตือนภัยกับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง