จัดเก็บขยะตกค้าง พื้นที่ จ.พังงา
  • 22 มี.ค. 2567
  • 203

วันที่ 21 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับอำเภอตะกั่วป่าและเทศบาลตำบลคึกคัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะตกค้างบริเวณชายหาดแหลมปะการัง หมู่ที่ 2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธี และมีนายธราธิป  ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมจัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  โดยสามารถจัดเก็บขยะตกค้างบริเวณชายหาดได้น้ำหนักรวม 1,867.60 กก. พร้อมทำการคัดแยกขยะและบันทึกข้อมูลตามแบบไอซีซี  ขยะที่เก็บได้มาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) เศษโฟม และเสื้อผ้า รองเท้า ตามลำดับ 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง