ติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 23 มี.ค. 2567
  • 164

วันที่ 20-22 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ลงพื้นที่เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน หาดในยาง และอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจวัดความเป็นกรดของน้ำทะเลที่ความละเอียดสูง พร้อมทั้งติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเล เบื้องต้น เกาะเฮพบอุณหภูมิน้ำทะเล 29.6-29.7 องศาเซลเซียส ความเค็ม 33 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 4.56-5.08 mg/l เกาะไม้ท่อน อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 29.2-29.6 องศาเซลเซียส ความเค็มอยู่ในช่วง 32-33 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 6.05-6.58 mg/l หาดในยาง อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 29.9-30.0 องศาเซลเซียส ความเค็มในช่วง 31-32 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 5.37-6.18 mg/l และอ่าวป่าตอง อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วง 29.2-30.3 องศาเซลเซียส ความเค็มในช่วง 30-32 ppt ปริมาณออกซิเจนละลายในช่วง 4.79-7.106.47-7.33 mg/l และทั้งนี้ สภาพอากาศขณะปฏิบัติงาน พบท้องฟ้าแจ่มใส ทะเลมีคลื่นลมเล็กน้อย สำหรับค่าตรวจวัดอื่น ๆ จะได้จากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง