ประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
  • 23 มี.ค. 2567
  • 193

วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ด้วยวิธีการวางเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณพื้นที่หาดสมิหลา จ.สงขลา หาดแหลมตาชี จ.ปัตตานี และหาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส ผลการสำรวจในพื้นที่หาดสมิหลา พบแมงกะพรุนพิษ 1 ชนิด คือ แมงกะพรุนไฟ Chrysaora chinensis  (จำนวน105 ตัว) ส่วนแมงกะพรุนทั่วไปพบ 2 ชนิด คือแมงกะพรุนนก Lychnorhiza malayensis  (จำนวน 184 ตัว) และแมงกะพรุนกะลา Zygocanna sp. (จำนวน 36 ตัว)  หาดนราทัศน์ พบแมงกะพรุนทั่วไป 1 ชนิด คือ แมงกะพรุนนก Lychnorhiza malayensis  (จำนวน 11 ตัว) ส่วนหาดแหลมตาชีไม่พบแมงกะพรุน พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ได้เดินประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเมื่อโดนแมงกะพรุนพิษเบื้องต้น ให้แก่นักท่องเที่ยว และได้ประสานหน่วยงานและเครือข่ายชาวประมงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของแมงกะพรุนพิษ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง