สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 23 มี.ค. 2567
  • 181

วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง โดยวิธี Line-Intercept Transect และ Profile บริเวณแหลมโพธิ์แบะ อ.เมือง จ.ชุมพร พบว่าน้ำทะเลลึก 2-5 เมตร อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังจาน (Turbinaria spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ตัวอ่อนปะการังที่พบ ได้แก่ ปะการังจาน (Turbinaria spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปลาที่พบในแนวปะการัง ชนิดเด่นได้แก่ ปลาบู่ลูกดอกฟิลิปปินส์ (Parioglossus philppinus) ปลาสลิดหินเกล็ดวาว (Neopomacentrus anabatoides) ปลาสลิดหินสีน้ำตาล (Chromis cinerascens) ส่วนสัตว์ในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ทากปุ่มกลมดำ (Phyllidiella nigra) หอยมือเสือ (Tridacna squamosa) อาการและโรคปะการังที่พบ เช่น การชอนไชของเพรียง จุดชมพู ตะกอนบนปะการัง และที่ระดับน้ำลึก 2 เมตร พบปะการังดอกไม้ทะเลฟอกขาวน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของปะการังมีชีวิต พบขยะตกค้างในแนวปะการัง เช่น เศษอวน เศษผ้า ซึ่งได้ทำการเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง