รื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 23 มี.ค. 2567
  • 199

วันที่ 20-22 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมบูรณาการกับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ศูนย์ความมั่งคงท่าเรือจังหวัดนครศรีธรรมราช ศรชล.จังหวัดนครศรีธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำปากพนัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 30 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 114 เรือตรวจประมงทะเล 207 เรือรน.538 และเรือท้องแบน ทำการรื้อถอนทำลายเสาหลักประกอบโพงพาง จำนวน 10 แถว (40 ช่อง) บริเวณร่องน้ำปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน ม.67 (1) มีบทลงโทษตาม ม.146, 169 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดทำบันทึกส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปากพนัง ตามปจว.ข้อ 4 ลว. 21 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง