จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 24 มี.ค. 2567
  • 256

วันที่ 23 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ มูลนิธิโลกสีเขียว เทศบาลตำบลเสม็ด บริษัท เด็นโซ่ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม Nature Plearn Club กลุ่ม Blue renaissance  และ ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว (พิทักษ์ทะเล)  จำนวน 150 คน จัดกิจกรรมเก็บขยะจากทะเลตามแนวชายฝั่ง บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมีนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม (กรม ทช.) เป็นประธานในงาน ในกิจกรรมได้ดำเนินการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน ระยะทางรวม 500 เมตร สามารถจัดเก็บขยะได้ 744.5 กิโลกรัม และทำการคัดแยก  ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล  ICC  Data  Card  โดยขยะ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ขวดพลาสติก 2.ถุงพลาสติก 3.ขวดแก้ว 4.โฟม 5.ขยะอื่นๆ  ขยะที่จัดเก็บได้ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ จะนำกลับไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก วิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง