จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม พื้นที่ จ.พังงา
  • 25 มี.ค. 2567
  • 210

วันที่ 24 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่6 (พังงา) จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม ครั้งที่ 1 พื้นที่เกาะไข่นอก และเกาะไข่ใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยมีอาสาสมัครนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน สามารถเก็บขยะบริเวณชายหาดและขยะในแนวปะการัง ได้น้ำหนักรวม ประมาณ 160 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษอวนเครื่องมือประมง ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และโฟม เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง