ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
  • 26 มี.ค. 2567
  • 167

วันที่ 25 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ฉะเชิงเทรา และสำนักงานประมงอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับการประสานงานจาก สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 โดยคุณเกรียติศักดิ์ ไม่ทราบนามสกุล แจ้งพบคราบน้ำมันลอยผิวน้ำบริเวณหน้าวัดคงคาราม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจสอบบริเวณดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสอบถามชุมชนในพื้นที่ ทราบว่าเป็นถุงบรรจุน้ำมันจำนวนหนึ่งไม่ทราบแหล่งที่มาลอยมาติดที่กระชังปลาบริเวณศูนย์เรียนรู้เครือข่ายประมงบางปะกง เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้ถุงน้ำมันออกจากพื้นที่ และทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน จำนวน 2 จุด ได้แก่ ศูนย์พิทักษ์บ้านปลาธนาคารปู (วัดคงคาราม) และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายประมงบางปะกง  ผลการตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวไม่คราบน้ำมัน และไม่พบผลกระทบต่อสัตว์น้ำ  พบค่าอุณหภูมิน้ำ 30.2 °C pH 7.28 - 7.31 ความเค็ม 27.9 - 28.0 ppt ออกซิเจนละลายน้ำ 2.98 - 3.08 mg./l. ซึ่งมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ 2564 ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยง (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) ทั้งนี้ ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์หาการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล โดยจะรายงานผลให้ทราบต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง