ร่วมกิจกรรมโครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 27 มี.ค. 2567
  • 217

วันที่ 26 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร ณ ศูนย์วิจัยและทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน และมีผู้บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป องค์การบริหารส่วนตำบลบางหญ้าแพรก คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ คัดแยก และส่งกำจัดขยะทะเลในบริเวณดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลรวมทั้งผู้ที่บริโภคสัตว์ทะเล สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชนในพื้นที่ ให้มาสนใจและสร้างการตระหนักรู้เรื่องการจัดการปัญหาขยะทะเลร่วมกัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงรายละเอียดการเก็บขยะทะเล การให้ความรู้เรื่องที่มาและความสำคัญในการจัดการขยะทะเล แบ่งกลุ่มเก็บขยะทะเล การคัดแยกขยะ และบันทึกข้อมูลขยะทะเล ผลสรุปกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง