สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.พังงา
  • 29 มี.ค. 2567
  • 133

วันที่ 25-28 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ ดำเนินการสำรวจแนวปะการังบริเวณกองหินอีแต๋น เขาหน้ายักษ์ และหาดท้ายเหมือง จ.พังงา จากการสำรวจไม่พบปะการังฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเล 30 องศาเซลเซียส แนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดี ยกเว้นหาดท้ายเหมืองที่มีสภาพเสียหาย ปะการังที่พบส่วนใหญ่เช่น ปะการังโขด ปะการังวงแหวน ปะการังสมอง และปะการังเขากวาง ตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังวงแหวน ปะการังโขด และปะการังช่องเหลี่ยม โรคปะการังที่พบได้แก่ โรควงฟอกขาวในปะการังโขด ความผิดปกติของเนื้อเยื่อเปลี่ยนสีในปะการังโขด ปะการังดาวเล็ก และปะการังช่องดาวรวมทั้งยังมีรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง ปลาสลิดหินฟ้าหางเหลือง และปลาสลิดหินเหลืองมะนาว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบส่วนใหญ่ เช่น เม่นดำหนามสั้น เม่นรู ดาวทะเล และปูปะการัง ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ เป็นขยะตกค้างจากการทำประมง เช่น เศษอวน เชือก และสายเส้นเอ็นตกปลา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง