สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.พังงา
  • 29 มี.ค. 2567
  • 142

วันที่ 25-28 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน สำรวจสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณบ้านทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีพื้นที่ศักยภาพรวม 717 ไร่ (ครอบคลุมพื้นที่หาดสนงาม เขาหน้ายักษ์ และคลองทับละมุ) พบหญ้าทะเลทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้ากุยช่ายเข็ม (H. pinifolia) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าใบพาย (H. becarii) และหญ้าเงาใส (H. decipiens) โดยมีหญ้ากุยช่ายทะเล (H. uninervis) และหญ้ากุยช่ายเข็ม (H. pinifolia) เป็นหญ้าชนิดเด่น สถานภาพหญ้าสมบูรณ์ดี พื้นท้องทะเลมีลักษณะเป็นทราย ทรายปนโคลน ความลึกน้ำ 0.9-5.9 เมตร ความโปร่งใส 3.2 เมตร ความเค็ม 32 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรด-ด่าง 8.29 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียส

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง