สำรวจประชากรสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.ระยอง
  • 29 มี.ค. 2567
  • 153

วันที่ 26-28 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมัน จ.ระยอง และเจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน จากบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ร่วมดำเนินการสำรวจสัตว์ทะเลหายาก เพื่อจัดเก็บข้อมูลการแพร่กระจายและประชากรของสัตว์ทะเลหายาก โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง (Fixed-wing Unmanned Aerial Vehicles) บริเวณพื้นที่หมู่เกาะเสม็ด  ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พื้นที่สำรวจทั้งสิ้น 66 ตารางกิโลเมตร จากการบินสำรวจ และนำภาพถ่ายทางอากาศมาวิเคราะห์ในเบื้องต้น พบสัตว์ทะเลหายากจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ พะยูน และเต่าทะเล ซึ่งข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้จะนำไปคำนวณและวิเคราะห์จำนวนประชากรและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณหมู่เกาะเสม็ด เพื่อเป็นการจัดการวางแผนในการดำเนินการสำรวจครั้งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง