ร่วมโครงการรวมพลคนรักษาทะเล พื้นที่ จ.ตรัง
  • 31 มี.ค. 2567
  • 136

วันที่ 30 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ จ.ตรัง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทสจ.ตรัง ศรชล.จ.ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) บริษัท Mistine บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และมูลนิธิอันดามัน จัดกิจกรรมโครงการรวมพลคนรักษาทะเล เก็บขยะ จำนวน 6 อ่าว ณ เกาะตะเกียง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อลดมลภาวะทางทะเลและภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติก เพื่อรวมพลัง สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามจากไมโครพลาสติก และเพื่อเก็บขยะจากทะเลคืนฝั่ง เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกต้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงอาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม ประมาณ 80 คน โดยสามารถเก็บขยะได้น้ำหนักประมาณ 1,200 กิโลกรัม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง